HIGIENSKE STORITVE IN SVETOVANJE


 • HACCP plan- priprava dokumentacije za s.p., za podjetja, gostinske in ostale živilske dejavnosti
 • Izvajanje usposabljanja iz higienskega minimuma
 • Izvajanje notranje presoje HACCP sistema, ki je zakonsko obvezna 1 x letno
 • Priprava dokumentacije za inšpekcijski pregled iz Urada za varno hrano
 • Sodelovanje pri iskanju rešitev inšpekcijskih odredb iz Urada za varno hrano
 • Vzorčenje živil ter jemanje brisov na snažnost
 • Izdaja tekočega higienskega poročila za vaš cenjeni živilski obrat (centralne kuhinje, razdeljevalnice)
 • Svetovanje pri sanitarno higienskem načrtovanju ali iskanju tekočih sanitarno higienskih rešitev živilskega obrata
 • Načrt preventivnih ukrepov za preprečevanje legionele v vodovodnem omrežju v nastanitvenih obratih
 Higiensko svetovanje

STORITVE DOMAČEGA VARSTVA


 • Pomoč pri oskrbi za ostarele
 • Čiščenje in (estetsko) urejanje domačega okolja
 • Kontakt 👉 041 552 474 ☎️ ali e mail.: klavdija.b@siol.net